افتتاح کافه کتاب

با هدف ترغیب و تشویق دانش آموزان به فرهنگ مطالعه و لزوم تفکر در این مقوله، طرح کافه کتاب در اموزشگاه افتتاح گردید. در این طرح دانش آموزان به صورت گروهی به مطالعه کتب مناسب پرداخته و در پایان نظرات خود را پیرامون کتاب مطالعه شده بیان می کنند.