گرامیداشت روز شهدا

در راستای آشنایی دانش آموزان با مفاهیم شهادت و ایثارگری و همزمان با 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا تعدادی از دانش آموزان بسیجی آموزشگاه در گلزار شهدای خلدبرین حضور یافتند.