جلسه انجمن اولیا پایه دهم

همزمان با فرارسیدن سال نو و طلایی بودن این ایام، جلسه ای با حضور اولیای پایه دهم، مشاور و معاونت در محل دبیرستان برگزار شد. در ابتدای جلسه طبایی فرد مدیریت مدرسه ضمن خیرمقدم کلیاتی از اهمیت تعطیلات نوروز جهت امتحانات نهایی بیان کردند. سپس معاون پایه دهم به تشریح چگونگی برگزاری امتحانات مستمر و نهایی پرداخت و نحوه برنامه ریزی و زمان بندی دروس در نوروز را تشریح نمود. و اینکه دانش آموزان با عملکرد ضعیف فقط در این زمان می توانند جبران ضعف نمایند. در انتها برنامه ریزی مطالعاتی نوروز توسط مشاور تحویل اولیا گردید.