آژیر زلزله در مدرسه به صدا در آمد

همزمان با بیست و پنجمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در سراسر کشور، آژیر زلزله در این مدرسه نیز روز چهارشنبه هشتم آذرماه به صدا درآمد. مربی بهداشت مدرسه قبل از برگزاری مانور، پناهگیری سریع و صحیح همچنین اقدامات لازم در زمان وقوع حادثه را به دانش آموزان آموزش داد؛ سپس مانور زلزله با شعار “مدرسه  ایمن، جامعه تاب آور” توسط دانش آموزان برگزار شد.