دوره ضمن خدمت نرم افزار تخصصی “سیدا” ویژه معاونین اجرایی دوره دوم متوسطه در دبیرستان دخترانه سیدالشهدا برگزار شد

دوره ضمن خدمت نرم افزار تخصصی “سیدا” ویژه معاونین اجرایی دوره دوم متوسطه در دبیرستان دخترانه سیدالشهدا با حضور محمود زارع زاده مهريزي كارشناس مسئول امورفناوري و سيستم هاي مكانيزه سنجش و آموزش و علیرضا پورسلیمان کارشناس فناوری سنجش اداره کل آموزش و پرورش یزد برگزار شد.

مدرس دوره: حامد جعفري راد كارشناس مسئول سنجش، مهناز حمیدخواه  كارشناس سنجش و سيما ارس خان كارشناس سنجش ناحیه دو اداره آموزش و پرورش استان یزد بودند. همچنین به معاونین اجرایی ناحیه دو که در این دوره شرکت کردند گواهی دوره ارائه می شود.