اهدای کتاب به مناسبت هفته کتابخوانی

در راستای گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی در روز سه شنبه 23 آبان  مدیر دبیرستان سیدالشهدا(ع) به کلیه دبیران یک جلد کتاب اهداء کرد. این کتاب با عنوان «مهارت معلمی» از طرف واحد تربیتی مجتمع سیدالشهدا تهیه گردیده بود. همچنین از زحمات زهرا استقامت، کتابدار مدرسه نیز تقدیر و تشکر بعمل آمد.