تشکیل جلسه ستاد تربیتی با حضور استاد آبایی

جلسه ستاد تربیتی مدرسه در تاریخ 18 آبان ماه با حضور احمد آبایی معاون تربیتی مجتمع سیدالشهدا(ع)، مجید قاسمی، مدیر و معاونین آموزشی و تربیتی آموزشگاه برگزار شد. در این جلسه مسائل تربیتی و اخلاقی دانش آموزان مطرح و راهکارهایی برای داشتن یک مدرسه شاد و پویا ارائه شد.