انتخابات شورای دانش آموزی برگزار شد

در راستای تحقق اصل دانش‌آموزمحوری و مشارکت موثر دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برنامه فراگیر پرورشی امسال انتخابات شورای دانش‌آموزی با شعار محوری «شورای دانش‌آموزی پیشران تحقق ایران قوی»، روز چهارشنبه 10 آبان ماه ساعت 9:30 صبح در آموزشگاه برگزارشد و کاندیداها به رقابت پرداختند.

رای گیری از دانش آموزان در ساعت 10:30 پایان یافت.