همزمان با هفته پیوند: اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه سیدالشهدا( ع)

 

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه همزمان با هفته پیوند در روز پنجشنبه 1402/7/27 با حضور اولیاء دانش آموزان در نمازخانه آموزشگاه برگزار شد.
اابتدای جلسه احمدآبایی ضمن تبریک هفته پیوند، تاکید نمود اولیای دانش آموزان جهت حصول نتایج بهتر در امر آموزش و پرورش فرزندانشان، ارتباط مستمر با مدرسه داشته باشند. در ادامه عطااله حسینی بهروانی از اعضای فعال انجمن در سال گذشته، گزارشی از فعالیت های انجام شده را ارائه داد. سپس مدیر دبیرستان اقداماتی که جهت پیشرفت آموزشی و تربیتی مدرسه در حال انجام است را بیان کرد.
در پایان اسامی اولیایی که تمایل به عضویت در انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه را داشتند روی تابلو نوشته شد و والدین رای خود را جهت انتخاب افراد مورد نظر به صندوق انداختند.