مهر مهدوی: ختم صلوات نذر ظهور با مشارکت دانش آموزان و همکاران

همزمان با هفته آغاز امامت حضرت بقیه الله الاعظم امام مهدی علیه السلام روحی وارواحنا له الفداء در کنار سایر برنامه های صبحگاه ختم صلوات به نیت ظهور با مشارکت جمعی از دانش آموزان و همکاران مدرسه با عنوان “مهر مهدوی” برگزار شد.