اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان پایه دوازدهم برگزار شد

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان پایه دوازدهم دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت سیدالشهدا(ع) در روز سه شنبه 14 شهریور با موضوع “مسائل آموزشی- تربیتی سال تحصیلی 1403-1402” در آموزشگاه برگزار شد. 

ابتدا علی اکبر رئوف، مدیر مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء(ع) و کاظم رئوف معاون آموزشی مجتمع در رابطه با مسائل مرتبط با یادگیری بهتر و آموزش هدفمند در مدرسه به سخنرانی پرداختند. در ادامه رفعت السادات طبائی فرد، مدیر مدرسه مسائل آموزشی نظیر آزمون های تخصصی و تشریحی در دی ماه، آزمون های زمان محور جهت پایش دانش آموزان، برپایی قرائت خانه و کلاس های تست را طرح و مورد بحث و بررسی قرار داد. همچنین نفیسه گودرزی، معاون پایه دوزادهم نیز انتخاب آزمون های گزینه دو و تشکیل انجمن های فردی و گروهی دانش آموزان را مطرح کرد.